Angeria gọi thầu nhập khẩu 450.000 tấn xi măng
10:55 (03/08/2012)

Congthuonghcm.vn - Ngày 01/08/2012, Tập đoàn Xi-măng An-giê-ri (GICA –Tập đoàn Nhà nước) đã gọi thầu nhập khẩu 450.000 tấn xi-măng nhằm đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng cho các công trình tại An-giê-ri.

Chi nhánh Tập đoàn là công ty Sodismac (Công ty phân phối VLXD) được chỉ định tổ chức đấu thầu. Chi tiết như sau :

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu là ngày 12/09/2012. Mở hồ sơ cùng ngày.

Phí mua hồ sơ dự thầu : khoảng 350 USD

Tiêu chuẩn xi-măng (xem file đính kèm)

Doanh nghiệp nào có khả năng dự thầu, đề nghị liên hệ :

1. Vụ thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á – Bộ Công Thương

Điện thoại: 04.22205409

Email: vcptana@moit.gov.vn

hoặc

2. Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri

Tham tán thương mại: Nguyễn Văn Mùi

Điện thoại: +213 21 60 11 89,  Fax : +213 21 60 11 81

Email:  dz@moit.gov.vn


Thương vụ Việt Nam tại Algeria

Quảng cáo