Phát triển công nghiệp hỗ trợ...
08:37 (01/08/2012)
Phát triển công nghiệp hỗ trợ đẩy mạnh tỷ lệ nội địa hóa trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp thay thế hàng nhập khẩu 

Congthuonghcm.vn - Không nhanh thay thế nhập khẩu nhóm vật tư là chấp nhận cạm bẫy thu nhập trung bình thấp, bởi: công nghệ trung bình, tay nghề trung bình, ham mê những khoản hoa hồng khi nhập khẩu cũng như sức ép của các nhà xuất nhập khẩu nước ngoài... là những lô cốt và rào cản năng lực tự chủ


Bài viết này cung cấp và phân tích số liệu xuất nhập khẩu để chỉ ra phải thay thế nhập khẩu nhóm hàng nào; thay thế bằng công nghiệp hỗ trợ với chính sách như thế nào? góp thêm một số suy nghĩ về giải pháp chiến lược công nghiệp thay thế nhập khẩu. (Xem file đính kèm)

Theo 
TS. Nguyễn Mạnh Hùng 
Quảng cáo