TPHCM: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
16:52 (25/05/2012)

Congthuonghcm.vn - UBND TPHCM đã giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu áp dụng các chính sách ưu đãi hiện có để phát triển công nghệ thông tin (CNTT) cũng như các chính sách mới tạo điều kiện cho công nghiệp CNTT phát triển nhanh.

Công nghiệp CNTT là một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu của TP. UBND TP đã chủ trương tập trung phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2011-2015 với trọng tâm là phát triển các khu công viên phần mềm (Khu CNTT tập trung).

Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung có trách nhiệm đề xuất chính sách phát triển các công viên phần mềm, tập trung vào quy hoạch, địa điểm và diện tích của các công viên; đề xuất các giải pháp xây dựng khu công viên phần mềm Quang Trung 2 trên địa bàn TP và chuỗi công viên phần mềm Quang Trung tại các tỉnh thành.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới tăng cường quản lý trò chơi trực tuyến; đánh giá hiện trạng loại hình kinh doanh này trên địa bàn TP; lập kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định đăng ký thuê bao di động trả trước của các đại lý kinh doanh điện thoại di động.

(Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn)


Quảng cáo