Hiện nay, hoạt động khai thác than ngày càng xuống sâu, trong khi đó, độ chứa khí mêtan trong các hầm lò lại tăng theo chiều sâu khai thác.

ι«  « 2 3 4 5
Quảng cáo