Theo số liệu từ Cục CNĐP, 5 năm qua, Chương trình khuyến công đã hỗ trợ xây dựng 786 mô hình trình diễn kỹ thuật và hỗ trợ cho 1.013 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng công nghệ mới, máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất. Kinh phí cho chương trình này là 84,739 tỷ đồng, chiếm 21,62% tổng kinh phí, trung bình hỗ trợ 100 triệu đồng/mô hình.

 « 1 2
Quảng cáo