Bên cạnh những khó khăn về mặt bằng, nhân lực, trình độ quản lý còn hạn chế, rào cản lớn nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại các địa phương hiện nay là vốn ít, công nghệ lạc hậu, thị trường bị thu hẹp.

Để tổng hợp, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công (KHKPKC) quốc gia và địa phương năm 2013...

Sự phối hợp có hiệu quả giữa Chương trình khuyến công quốc gia và Liên minh hợp tác xã Việt Nam trong đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể đã tạo nên diện mạo mới cho các hợp tác xã (HTX) tiểu thủ công nghiệp trên cả nước.

Luật An toàn thực phẩm đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011.

Mặc dù giá sắn liên tục tăng 40- 50% trong thời gian qua nhưng doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu sắn trong nước vẫn phải “vất vả” cạnh tranh với thương nhân thu mua sắn xuất khẩu sang Trung Quốc...

Sau hơn 10 năm hoạt động, tỷ lệ nội địa hóa của ngành ô tô cao nhất cũng chỉ đạt 10% (Honda Việt Nam), kế tiếp là Toyota Việt Nam (7%). Các công ty ô tô còn lại chỉ đạt 2-4%. Hai ngành xuất khẩu chủ lực là dệt may và da giày cũng không khá gì hơn, vẫn phụ thuộc lớn vào nguyên phụ liệu nhập khẩu.

 1 2 » 
Quảng cáo