Tại khu vực Asean, Việt Nam được nhiều công ty Mỹ ưu tiến lựa chọn trong việc mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số lo ngại đến từ các yếu tố như thuế, tính minh bạch và nạn tham nhũng…

ι«  « 10 11 12 13
Quảng cáo