Ngày 28-11, ông Nguyễn Thành Trí, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết tỉnh vừa nhận được văn bản của Ủy ban quốc gia chương trình và con người sinh quyển VN (MAB), thuộc UNESCO, về việc đề nghị dừng triển khai hai dự án này.

Hàng chục mục tiêu đề ra trong Quy hoạch Phát triển công nghiệp ô tô VN đến 2010, tầm nhìn đến 2012 không đạt. Trong khi đó, thay đổi bất thường của chính sách trên thực tế khiến doanh nghiệp nản lòng.

“Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050” mở ra nhiều cơ hội đầu tư vào lĩnh vực phát triển xanh, phát triển bền vững…

Sau 2 năm thực hiện Quyết định 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vấn đề quản lý cụm công nghiệp (CCN) trên phạm vi cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc thu hút các DN đầu tư hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy các CCN vẫn còn khó khăn.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng đều mỗi tháng 0,1% từ đầu quý II đến nay, dù chưa lớn nhưng rất có giá trị vào thời điểm nền kinh tế trong nước đang gặp khó khăn...

Nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động chưa đầy một tháng sau khi hoạt động trở lại.

 1 2 3 4 »  »ι
Quảng cáo