Thị trường và giá cả đang có lợi cho xuất khẩu nông sản. Nhưng khó khăn nguyên liệu đang cản bước tiến của kim ngạch.

ι«  « 33 34 35 36
Quảng cáo