Thị trường và giá cả đang có lợi cho xuất khẩu nông sản. Nhưng khó khăn nguyên liệu đang cản bước tiến của kim ngạch.

ι«  « 32 33 34 35
Quảng cáo