Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Công Thương TP. HCM phối hợp với Sở Du Lịch tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại trong đó có sự kiện Hội chợ “Xúc tiến Tiêu dùng 2015” nhằm kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất –kinh doanh với khách tiêu dùng, hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong nước thu hút khách trong ngoài nước đến tham quan mua sắm vào thời điểm cuối năm góp phần tăng trưởng kinh tế phát triển và hội nhập, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khẳng định uy tín và thương hiệu của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đến tham quan, mua sắm hàng hóa tại hội chợ vào thời điểm chuẩn bị đón Xuân 2016. Đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam”

 « 1 2 3 4 5 6 »  »ι
Quảng cáo